Rubber recyclen

Uniek proces

Door ons unieke recycleproces, zijn wij erin geslaagd om op een economische verantwoorde manier rubber tracks te recyclen tot een hoogwaardig rubberpoeder dat volledig hergebruikt kan worden.

Inname End-of-Life rubberproducten

Verkoop rubberpoeder

Innovatief proces

Project Active Rubber heeft een proces bedacht waarbij het rubber onder hoge druk van het metaal gespoten wordt. Eén van de voordelen is dat met deze techniek zonder enige dosering van toevoegmiddelen gewerkt kan worden. Enkel zuiver water wordt gebruikt.

Een ander groot voordeel – waarschijnlijk het grootste voordeel – is het feit dat het rubber dat vrijkomt hergebruikt kan worden voor toepassing in hoogwaardige producten, in tegenstelling tot rubbergranulaat.

Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen werken wij met gerenommeerde partners.

Het door ons gerecyclede materiaal wordt volledig hergebruikt, ook het metaal wordt hergebruikt.

Goed mengbaar

Goede structuur

Goed mengbaar

Het gewonnen rubberpoeder bestaat uit meerdere fracties, van 180 µm tot 2500 µm. Dit rubberpoeder is uitermate geschikt voor hergebruik.

Op verzoek van de klant kan de deeltjesgrootte worden aangepast.

Goed mengbaar

Goede structuur

Meest gestelde vragen

Is jullie rubber gevulkaniseerd of gedevulkaniseerd?

Ons rubber poeder is nog steeds gevulkaniseerd, maar het is zo fijn dat het in heel grote mate bijgevoegd kan worden bij virgin rubber.

Wat moet ik betalen als ik EOL rubber producten zoals tracks inlever?

De inlever prijzen per ton zijn marktprijzen en die kunnen variëren. Op dit moment (2021) tussen de €140 en €180 per ton plus transportkosten.

Waarom kiezen jullie voor mechanische recycling en niet voor chemische recycling?

Voor chemische recycling, inclusief pyrolyse, is meer energie nodig. Mechanische recycling is minder energie intensief en het gerecycled poeder kan wel bijgevoegd worden bij virgin rubber met behoud van kwaliteit. Daardoor is de CO2-footprint veel kleiner.

Is er bij het waterjetten niet veel gebruik van water, en is dat dan niet vervuilend?
Met een rotating brush separator (RBS) vangen wij al het water op, verwijderen de vaste deeltjes en via ultra filtrage (UF) recyclen wij het water. Ruim 90% van het water wordt hergebruikt.
Welke chemicaliën gebruiken jullie voor het proces?

In het totale proces wordt alleen water gebruikt, geen chemicaliën. Het water wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Wat zijn de deeltjesgroottes van jullie poeder?
Afhankelijk van wat de klant uiteindelijk nodig heeft, kunnen wij het poeder op aparte groottes afscheiden. Kleinste wat we momenteel apart als monster kunnen aanbieden is poeder kleiner dan 180 micron.
Wat is het verschil in product tussen shredderen en waterjetten?

Shredderen geeft vierkante blokjes met gladde wanden (granulaat). Bij waterjetten ontstaan ge-explodeerde sneeuwvlokjes met een heel groot oppervlakte per volume. Bij inmenging met virgin rubber is het contactoppervlak veel groter en is de hechting uiteindelijk veel sterker.

Waarom beginnen jullie met tracks en doen jullie nog geen autobanden?

De meeste autobanden worden geshredderd. Tracks (en andere technisch rubberproducten) kunnen door hun vorm en samenstelling (blokken staal) niet geshredderd worden. Om die reden worden ze verbrand, gebruikt voor landfill en/of getransporteerd naar buiten Europa. Project Active Rubber kan dit probleem oplossen.

Kan jullie techniek ook voor ander rubber afval gebruikt worden?

Ja, hetzelfde principe kan voor al het rubberafval gebruikt worden, met name producten die van zichzelf een grote massa hebben. Niet alleen tracks, maar ook massieve banden, rubber baggerleidingen, olieleidingen, transportbanden enz. De basistechniek van het waterjetten blijft hetzelfde alsmede het drogen en scheiden op korrelgrootte.

Wat gebeurt er nu met rubber afval?

In het geval van tracks; storten (landfill) of verbranden en meestal transport naar buiten Europa. Vermits er geen aanvaardde manier van verwerken/recyclen is, wordt het gros van deze tracks uiteindelijk gewoon gestort, ofwel in Nederland, ofwel ergens in het buitenland.

Kunnen jullie alles van de track recyclen?
Ja, een track bestaat uit ongeveer 60% uit staal en dit komt er door ons proces schoon uit en kan weer worden hergebruikt. Ruim 35% bestaat voornamelijk uit rubber poeder wat ingemengd kan worden in nieuwe producten met behoud van kwaliteit en eigenschappen. Het resterende deel (max 5%) is grof materiaal wat niet ingemengd kan worden, maar wel geschikt voor pyrolyse of anderszins.

Lid van: