Over PAR

Circulaire denkers

Project Active Rubber BV is een jong, innovatief bedrijf dat zich richt op duurzame oplossingen voor het recyclen van End Of Life industriële rubberproducten.

Wij recyclen end of life rubber tracks en maken daarvan duurzaam rubber poeder dat weer als grondstof dient voor de fabricage van nieuwe rubberproducten.

Door ons unieke rubber recycleproces, zijn wij erin geslaagd om op een economisch verantwoorde manier rubber tracks te recyclen tot een kwalitatief hoogwaardig rubberpoeder dat volledig hergebruikt kan worden.

Hoogwaardig hergebruik van rubber vermindert CO2 uitstoot, voorkomt milieuvervuiling, en ondervangt daarnaast de groeiende behoefte naar rubber als grondstof.

\

Waarom?

End Of Life (EOL) rubberproducten zijn behalve een belasting voor het milieu ook een bron van waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.

\

Hoe?

Door middel van mechanische recycling wordt rubber afval omgevormd tot het eindproduct: de opnieuw te gebruiken grondstof in de vorm van rubberpoeder.

\

Wat?

Ons doel is om op internationale schaal recycling fabrieken uit te rollen waar de grondstof rubberpoeder wordt geproduceerd teneinde het milieu te sparen en de schaarse grondstoffen te kunnen hergebruiken.

Luc Verschueren

Luc Verschueren

Technical Director / Co-owner

Chemisch ingenieur, ruime ervaring met proces technologie, specialist op het gebied van water zuivering, droog techniek, hands on manager, bouwer, materiaal kennis.

lverschueren@projectactiverubber.com

+32 4 7275 1962

Jan Piet Zuidema

Jan Piet Zuidema

Operational Director / Co-owner

Werktuigbouwkundige, praktische inventieve manager, uitvoerend sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig, ervaring met proeffabriek rubber recycling Almere.

jp.zuidema@projectactiverubber.com

+31 6 5066 1378

Meest gestelde vragen

Is jullie rubber gevulkaniseerd of gedevulkaniseerd?

Ons rubber poeder is nog steeds gevulkaniseerd, maar het is zo fijn dat het in heel grote mate bijgevoegd kan worden bij virgin rubber.

Wat moet ik betalen als ik EOL rubber producten zoals tracks inlever?

De inlever prijzen per ton zijn marktprijzen en die kunnen variëren. Op dit moment (2021) tussen de €140 en €180 per ton plus transportkosten.

Waarom kiezen jullie voor mechanische recycling en niet voor chemische recycling?

Voor chemische recycling, inclusief pyrolyse, is meer energie nodig. Mechanische recycling is minder energie intensief en het gerecycled poeder kan wel bijgevoegd worden bij virgin rubber met behoud van kwaliteit. Daardoor is de CO2-footprint veel kleiner.

Is er bij het waterjetten niet veel gebruik van water, en is dat dan niet vervuilend?
Met een rotating brush separator (RBS) vangen wij al het water op, verwijderen de vaste deeltjes en via ultra filtrage (UF) recyclen wij het water. Ruim 90% van het water wordt hergebruikt.
Welke chemicaliën gebruiken jullie voor het proces?

In het totale proces wordt alleen water gebruikt, geen chemicaliën. Het water wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Wat zijn de deeltjesgroottes van jullie poeder?
Afhankelijk van wat de klant uiteindelijk nodig heeft, kunnen wij het poeder op aparte groottes afscheiden. Kleinste wat we momenteel apart als monster kunnen aanbieden is poeder kleiner dan 180 micron.
Wat is het verschil in product tussen shredderen en waterjetten?

Shredderen geeft vierkante blokjes met gladde wanden (granulaat). Bij waterjetten ontstaan ge-explodeerde sneeuwvlokjes met een heel groot oppervlakte per volume. Bij inmenging met virgin rubber is het contactoppervlak veel groter en is de hechting uiteindelijk veel sterker.

Waarom beginnen jullie met tracks en doen jullie nog geen autobanden?

De meeste autobanden worden geshredderd. Tracks (en andere technisch rubberproducten) kunnen door hun vorm en samenstelling (blokken staal) niet geshredderd worden. Om die reden worden ze verbrand, gebruikt voor landfill en/of getransporteerd naar buiten Europa. Project Active Rubber kan dit probleem oplossen.

Kan jullie techniek ook voor ander rubber afval gebruikt worden?

Ja, hetzelfde principe kan voor al het rubberafval gebruikt worden, met name producten die van zichzelf een grote massa hebben. Niet alleen tracks, maar ook massieve banden, rubber baggerleidingen, olieleidingen, transportbanden enz. De basistechniek van het waterjetten blijft hetzelfde alsmede het drogen en scheiden op korrelgrootte.

Wat gebeurt er nu met rubber afval?

In het geval van tracks; storten (landfill) of verbranden en meestal transport naar buiten Europa. Vermits er geen aanvaardde manier van verwerken/recyclen is, wordt het gros van deze tracks uiteindelijk gewoon gestort, ofwel in Nederland, ofwel ergens in het buitenland.

Kunnen jullie alles van de track recyclen?
Ja, een track bestaat uit ongeveer 60% uit staal en dit komt er door ons proces schoon uit en kan weer worden hergebruikt. Ruim 35% bestaat voornamelijk uit rubber poeder wat ingemengd kan worden in nieuwe producten met behoud van kwaliteit en eigenschappen. Het resterende deel (max 5%) is grof materiaal wat niet ingemengd kan worden, maar wel geschikt voor pyrolyse of anderszins.

Lid van: