Proefstraat Rubber recycling succesvol afgerond

Gedurende de afgelopen zes maanden in 2021 heeft de proefstraat van Active Rubber met succes 50 ton rubber tracks verwerkt tot rubber poeder in verschillende kwaliteiten.

Hierbij is met name de efficiency van het proces van hogedruk waterjetten, het drogen en sorteren van het poeder naar grootte getest. Tevens is gewerkt aan de energie-efficiency van het verwerkingsproces, zodat met zo weinig mogelijk energie zoveel mogelijk poeder kan worden geproduceerd.

Een innovatief CO2 besparend proces

Geconstateerd is dat met het proces van waterjetten een aanzienlijke CO2 besparing kan worden bereikt ten opzichte van de huidige methoden zoals verbranden en storten.

Project Active Rubber

De resultaten van de proeffabriek dienen als basis voor de bouw van een commerciële demo plant, hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. 

Een duurzame investering

Voor de financiering van de commerciële demo plant vinden gesprekken plaats met financiële instellingen en verschaffers van venture kapitaal, terwijl ook een subsidie aanvraag is gedaan in het kader van innovatieve duurzame projecten. Begroot wordt dat de demo plant een totaal investering vergt van rond de 5 miljoen euro.

Medio 2022 een verwerkingscapaciteit van 6000 ton

Met een verwerkingscapaciteit van ruim 6000 ton afval rubber op jaarbasis zal de demo plant medio 2022 in werking moeten zijn. Hiervoor zal EOL-rubber worden ingezameld uit Duitsland, België en Nederland.

Het logistieke proces van aanlevering van afval rubber en de verkoop van poeder zal in Q2 2022 gereed zijn.

Voor vragen en of het aanvragen van monsters kunt u via de website contact met ons opnemen.

Luc Verschueren

Luc Verschueren

Technical Director / Co-owner

Chemisch ingenieur, ruime ervaring met proces technologie, specialist op het gebied van water zuivering, droog techniek, hands on manager, bouwer, materiaal kennis.

lverschueren@projectactiverubber.com

+32 4 7275 1962